Pressrum

Följ Nets

Bokslutskommuniké 1 januari – 30 december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 09:06 CET

”-DIBS visar fortsatt stabil tillväxt under 2010. På grund av förändringar i kundstrukturen minskade den genomsnittliga intäkten per transaktion på stora kunder under fjärde kvartalet. För att motverka det investerar vi nu för att bredda intäksbasen med nya produkter och inleder vår internationella expansion, säger Eric Wallin, VD på DIBS.”

Jan – dec 2010 i sammandrag

 • Omsättningstillväxt i lokal valuta 20 %
 • Nettoomsättningen 144,8 Mkr (127,9) + 13 %
 • Rörelseresultatet 41,1 Mkr (37,9) + 8 %
 • Resultatet efter skatt 31,6 Mkr (27,3)   + 16 %
 • Resultatet efter skatt per aktie 3,30 kr (2,94) + 12 %
 • Andelen återkommande intäkter 86 % (89 %)
 • Nettoinflödet av antalet kunder 2 489 (1 906) + 31 %
 • Antal kunder 14 299 (11.810) + 21 %
 • Kundernas samlade transaktionsvärde 71,0 Mdr (60,7)  +17 %
 • EBITDA 47,2 Mkr (42,9) + 10 %
 • EBITDA-marginal 33 % (34 %)

Okt – dec 2010 i sammandrag

 • Omsättningstillväxt i lokal valuta 13 %
 • Nettoomsättningen 34,4 Mkr (33,4) +3%
 • Rörelseresultatet 8,8 Mkr (9,9) - 11 %
 • Resultatet efter skatt 7,0 Mkr (6,5)+8 %
 • Resultatet efter skatt per aktie 0,73 kr  (0,69) + 7 %
 • Andelen återkommande intäkter 88 % (89 %)
 • Nettoinflödet av antalet kunder 692 (515) + 34 %
 • Kundernas samlade transaktionsvärde 18,1 Mdr (16,4) +10 %
 • EBITDA 10,4 Mkr (11,4) - 8 %
 • EBITDA-marginal 30 % (34 %)

 • Styrelsen föreslår en utdelning på 2 kr per aktie för 2010
 • De långsiktiga finansiella målen är att omsättningstillväxten ska överstiga 20 % per år och att EBITDA-marginalen ska överstiga 25 %
 • Styrelsens nya utdelningspolicy är att årligen dela ut minst motsvarande 60 % av årets nettovinst efter skatt.  Tidigare var den 40 %.
 • Bolaget har inlett en övergång till IFRS som redovisningsprincip.

För ytterligare information:
Eric Wallin, VD, DIBS Payment Services AB (publ)
Telefon: +46 70 329 77 74
Besök även: www.dibs.se

DIBS Payment Services är Nordens ledande leverantör av funktionella, säkra och innovativa betaltjänster för handel via Internet. DIBS hanterar dagligen mer än 14 000 kunders transaktioner och har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. DIBS handlas på First North med Erik Penser bankaktiebolag som Certified Advisor.

Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se