Pressrum

Följ Nets

DIBS Delårsrapport för det tredje kvartalet 2008

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2008 09:34 CET

Hög tillväxt, hög lönsamhet och starkt kassaflöde

- Nettoomsättningen 26,2 Mkr (20,8) + 26 %
- Rörelseresultatet 6,7 Mkr (5,6) + 20 %
- Resultatet efter skatt 7,0 Mkr (5,9) + 19 %
- Resultatet efter skatt per aktie 0, 74 kr (0,63) + 17 %
- Andelen återkommande intäkter 91 % (89%)
- Nettoinflödet av antalet kunder 416 (375) + 11 %
- Kundernas samlade transaktionsvärde 13,4 Mdr (10,2) + 31 %
- Antal kunder 8 564 (6 619) + 29%
- EBITDA 7,8 Mkr (6,3) + 24 %
- EBITDA-marginal 30 % (30%)


"E-handelns strukturella tillväxt håller i sig i Norden, trots rapporter om konsumenternas vikande tilltro till konjunkturen. Som klart marknadsledande inom internetbetalningar i Norden visar DIBS även detta kvartal hög tillväxt, hög lönsamhet och ett starkt kassaflöde, "säger Eric Wallin, Vd på DIBS.

DIBS Payment Services är Nordens ledande leverantör av funktionella, säkra och innovativa betaltjänster för handel via Internet. DIBS hanterar dagligen mer än 8 500 kunders transaktioner och har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. DIBS handlas på First North med HQ Bank som Certified Advisor.

Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se