Pressrum

Följ Nets

DIBS e-handelsindex: Svenskar e-handlar för 64 miljarder kr

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2008 11:21 CEST

Svenskarna e-handlar som aldrig förr och det kommer vi att fortsätta med. DIBS e-handelsindex visar att konsumenternas förtroende för näthandeln ökar liksom förväntningarna på att handla mer över nätet. Redan idag ligger svenskarna på en tredjeplats i Norden med ett genomsnitt på 6575 kronor de senaste 6 månaderna räknat på genomsnittlig omsättning per person. De svenska e-butikerna är i likhet med konsumenterna optimistiska; 48 % förväntar sig att nå en mycket högre försäljningsnivå de kommande 12 månaderna.

Totalt har 91 % av de nordiska Internet-användarna mellan 15 och 65 år någon gång handlat på nätet de senaste 6 månaderna. Vi e-handlar primärt för att spara tid och för att kunna handla utanför de vanliga öppettiderna. Resor och elektronikprodukter utgör cirka 60 % av den nordiska e-handeln och förtroendet för säkerheten vid e-handel är fortsatt stort.

Detta är bara några av slutsatserna i nya DIBS e-handelsindex, som publiceras idag. Indexet är en fördjupning av DIBS e-handelsindex från december 2007 och innefattar konsumenter i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) samt e-butiker i Skandinavien (Sverige, Norge och Danmark). Numera omfattar DIBS e-handelsindex även den nordiska e-handelsomsättningen fördelad på branscher.

Porträtt av den typiska nät-konsumenten
Den typiska nordiska nät-konsumenten är en man mellan 25 och 54 år som helst handlar hos nationella e-butiker. Han e-handlar för att spara tid och att för att e-butikerna har öppet dygnet runt.

För det är män som är de mest aktiva nät-handlande även om kvinnorna också ökar sina nät-inköp. Emellertid gör männen av med väsentligt fler pengar än vad kvinnorna gör. Således har 26 % av männen mot 17 % av kvinnorna handlat för mer än 10 000 kronor under senaste halvåret.
I genomsnitt har svenska konsumenter handlat via nätet för 6575 kronor. E-handelsomsättningen (business to consumer) estimeras till drygt 139 miljarder kr i Skandinavien räknat på helår och på närmare 169 miljarder kr i Norden.

Konsumenternas motivation för att handla via Internet är möjligheten att spara tid - det anger 77 % av de tillfrågade. Därnäst följer kriterier som att kunna nå e-butikerna utan för de vanliga öppettiderna och lägre priser. Det är särskild kvinnorna som värderar tidsbesparing högt, medan männen prioriterar större utbud av varor. Desto yngre man är, desto högre viktar man de lägre priserna.

E-butikernas motivation för att erbjuda produkter via nätet är att det är effektivt eftersom butiken är öppen dygnet om. Övriga viktiga skäl är att butikernas affärskoncept ofta är skapat just för Internet och att Internet ger tillgång till nya marknader och nya kundsegment.

Höga förväntningar på framtiden
Internetpenetrationen i Sverige, andelen av nät-konsumenter samt den genomsnittliga omsättningen per person är hög. Men det finns fortfarande utrymme för tillväxt, det är konsumenter och e-butiker överens om. Närmare hälften (48 %) räknar med att nät-handla mer framöver. För Norden som helhet är siffran 46 %. De skandinaviska nät-butikerna förväntas öka online-försäljningen med 85 % de kommande 12 månaderna.

- Siffrorna i DIBS e-handelsindex bekräftar att e-handeln i de nordiska länderna är i riktigt god form och att vi även de kommande åren kan förvänta hög tillväxt, säger Eric Wallin, VD DIBS Payment Services.
- Särskilt positivt är det att såväl e-butikernas som konsumenternas förtroende för säkerheten vid e-handel är så hög.

Stora skillnader inom branscherna
DIBS e-handelsindex omfattar för första gången ett estimat över den nordiska e-handelsomsättningen fördelad på branscher. "Resor" toppar listan med en omsättning på 63,1 miljarder svenska kronor följd av "Elektronik" med 38,3 miljarder kronor och "Medier och underhållning" med 14,5 miljarder kronor.

- Vi får nu för första gången ett estimat på de olika branschernas andel av den nordiska e-handeln, vilket säkert intresserar våra kunder och partners, säger Eric Wallin.
- Till exempel är det imponerande att resebranschens e-handel nu estimeras till att uppgå till över 60 miljarder kronor för Norden.

De enskilda branscherna tilltalar emellertid inte män och kvinnor lika bra. Skillnaden är tydligast inom varugrupperna "Elektronik" och "Kläder och skor". 69 % av männen har köpt elektronikprodukter de senaste 6 månaderna medan motsvarande siffra för kvinnor är 38 %.
Inom kategorin "Kläder/skor" har 54 % av kvinnorna handlat de senaste 6 månaderna medan endast 25 % av männen har handlat inom samma tidsperiod.

Förtroendet för säkerheten ökar
Undersökningen ger en klar bild av att det bland e-butikerna finns stort förtroende för säkerheten på nätet. I genomsnitt svarar 90 % av de skandinaviska e-butikerna att de betraktar Internet som en säker försäljningskanal. Likaså upplever e-butikerna att nät-konsumenterna har fått ökat förtroende för e-handeln - i relation till 2007 har det skett en nergång på 16 % i andel e-butiker som menar att det är nödvändigt med ökat förtroende för e-handeln. Endast 0,5-1,2 % av de nordiska ländernas nät-konsumenter har upplevt bedrägeri i samband med e-handel de senaste 6 månaderna.

Om DIBS e-handelsindex
Undersökningen är genomförd som Internet-intervjuer under våren 2008 och är den första samlade rapport över den nordiska e-handeln. Undersökningen är genomförd av analysinstitutet Zapera och omfattar intervjuer med 4000 nät-konsumenter i Sverige, Norge, Danmark och Finland och med 872 nätbutiker i Sverige, Norge och Danmark.

För mer information vänligen kontakta:
Eric Wallin, VD DIBS Payment Services, tfn: 070 329 77 74,
Presstjänst: Susan Rose Kommunikation, tfn: 0735 81 35 40
susan@susanrose.se
DIBS e-handelsindex maj 2008 kan tillhandahållas till medierna på begäran.

Fakta
• Internetpenetrationen i Norden är 81 %, fördelat på 81 % i Sverige och Danmark, 80 % i Finland, och 83% i Norge.
• Det finns 13,2 miljoner aktiva nät-konsumenter i Norden mellan 15 och 65 år
• I genomsnitt har de nordiska nät-konsumenterna köpt för 6251 kronor de senaste 6 månaderna.
• E-handelsomsättningen (business to consumer) estimeras till drygt 139 miljarder kr i Skandinavien räknat på helår och på närmare 169 miljarder kr i Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland).
• 46 % av de nordiska konsumenterna förväntar sig öka sitt nät-shoppande de kommande 12 månaderna.
• I Sverige räknar närmare hälften (48 %) med att nät-handla mer framöver.
• 85 % av de skandinaviska e-butikerna förväntar sig öka sin online-omsättning de kommande 12 månaderna.
• 90 % av de skandinaviska e-butiker anser att e-handel är lika säker som handel i fysiska butiker

DIBS Payment Services är Nordens ledande oberoende leverantör av funktionella, säkra och innovativa betaltjänster för handel via Internet. DIBS hanterar dagligen mer än 7 000 kunders transaktioner och har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. DIBS är listat på First North i Stockholm med HQ Bank som Certified Adviser.
www.dibs.se

 

 

Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se