Pressrum

Följ Nets

DIBS Europeiska E-handelsindex visar på möjligheter för svenska e-handlare i Europa

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2011 11:12 CET

DIBS, Nordens ledande leverantör av betalningslösningar för e-handel, lanserar idag DIBS Europeiska E-handelsindex som är en studie av e-handeln i Norden, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Frankrike genom över 8600 intervjuer. De europeiska marknaderna utgör en stor möjlighet för svenska e-handlare givet att man tar hänsyn till betydande skillnader mellan länderna.

-DIBS Europeiska E-handelsindex syftar till att ge kunskap och inspiration för svenska e-handlare som expanderar i Europa. Den europeiska marknaden är enorm och alltfler svenska e-handlare drar fördel av detta, säger Eric Wallin, VD på DIBS. Trots att e-handeln är internationell till sin karaktär, måste en framgångsrik e-handlare ta hänsyn till stora skillnader mellan länderna.

I studien uppskattas e-handeln till cirka 1 667 miljarder kr, varav Spanien 185 miljarder, Storbritannien 446 miljarder, Tyskland 523 miljarder, Frankrike 298 miljarder, Sverige 66 miljarder, Norge 58 miljarder, Danmark 52 miljarder och Finland 39 miljarder kr. Norden summerar till 215 miljarder. Tillväxten i Europa förväntas fortsatta eftersom hela 78% av konsumenterna avser behålla eller öka sin e-handel nästa år.

Likheter mellan länderna
E-handeln är internationell och det finns stora likheter mellan de olika länderna. Många konsumenter väljer butik baserat på vanor, och hela 61% av konsumenterna börjar leta i butiker de använt förut. Nästan lika många använder sökmotorer (58%) för att hitta shoppingmöjligheter. Över en tredjedel av konsumenterna använder prisjämförelsesajter för att vägleda sina inköp.

Konsumenter vill betala på det sätt som de upplever säkrast (62%) och enklast (50%). Över hälften av konsumenterna undviker e-handlare som saknar ”rätt” betalningsalternativ. Därför är det viktigt att erbjuda betalningsmetoder som målgrupper i olika länder gillar att använda.

Skillnader mellan länderna
Skillnader mellan länderna i e-handelns mognadsgrad speglas bland annat i att e-handeln per person varierar mycket. I studien uppskattas e-handeln under de senaste sex månaderna per person till 9259 kr i Norge, 7161 kr i Danmark, 5801 kr Storbritannien, 5630 kr i Sverige, 5573 kr i Finland, 5195 kr i Tyskland, 4569 kr i Frankrike och 4159 kr i Spanien.

Skillnader i betalningsmetod mellan länderna
Konsumenter vill betala säkert och enkelt, men vad detta är varierar mellan länderna.

De flesta svenska e-konsumenterna föredrar att betala med kort (33%) eller online banköverföring (30%). Faktura är också populärt (28%). Situationen är markant annorlunda i Finland, där endast 19% använder debit/kreditkort. Här föredras betalning med online banköverföring av 45% av konsumenterna. Faktura föredras av 22%. Norrmän föredrar helt klart att betala med debit/kreditkort (60%). 12% föredrar faktura, 10% föredrar mikrobetalningar och 7% föredrar att betala med banköverföring online. Danmark är utan tvekan det land där debit/kreditkort är vanligast. Hela 80% föredrar kort, tack vare Dankortets unika position.

De brittiska konsumenterna har en stark preferens för att använda kort (58%), men så många som 23% av konsumenterna föredrar mikrobetalningar. Spanska konsumenterna föredrar att betala med kort (37%) och med postförskott (23%). Tyska konsumenterna föredrar faktura (27%) men mikrobetalningar är också mycket populära (26%), medan kort föredras av endast 20%. I Frankrike har kort en helt dominerande ställning, och föredras av 59% men mikrobetalningar är också populära. Vissa kort är internationella, men i alla marknader finns det nationella kort som ofta har en stark position.

Skillnader i hur konsumenterna väljer e-butik
Konsumenterna vägleds av vanor och sökmotorer mot e-butiker, men man fattar beslut baserat på olika variabler.

I Sverige är prisjämförelsesajter nästan lika viktigt som sökmotorer (54%), men endast 16% av de spanska och 26% av de franska konsumenterna använder prisjämförelsesajter. I Spanien och Frankrike väljer dubbelt så många konsumenter bort e-butiker som saknar en traditionell butik jämfört med de andra länderna. Kraven på butikernas design varierar också. Över hälften av alla konsumenterna undviker webbplatser som de uppfattar som dåliga. I Sverige undviker 81% dåliga sajter, medan bara 33% av spanjorerna och 40% av fransmännen undviker sajter som de anser är dåliga.

Skillnader i vad konsumenter köper
Resor är den största produktkategorin i alla länder, men dess andel av totalen varierar. Reserelaterade utgifter står för cirka 20% av e-handeln i de stora europeiska marknaderna, och upp till 47% av marknaden i de nordiska länderna. Elektronik är den näst största kategorin i nästan alla marknader. Frankrike är undantaget, där kläder och skor är den näst största kategorin. I Norden och Tyskland utgör media och underhållning den tredje största kategorin.

Förväntningar på nästa år
I alla länder förväntar sig konsumenter att öka e-handeln, men de små nordiska länderna är mest optimistiska. I Sverige planerar 91% av konsumenterna att behålla eller öka sina utgifter, jämfört med Finland 87%, Danmark 85%, Norge 84%, Tyskland 76%, Storbritannien 73%, Spanien 68% och Frankrike 61%.

Om DIBS Europeiska E-handelsindex
Undersökningen genomfördes under det tredje kvartalet 2010 av forskningsinstitutet YouGov Zapera och bygger på intervjuer med över 8600 Internetanvändare i Spanien, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Sverige, Danmark, Norge och Finland och 634 intervjuer med e-butiker i Danmark, Norge och Sverige. Alla beräkningar är baserade på valutakurser den 2 augusti, 2010.

DIBS Europeiska E-handelsindex inkluderar bland annat storleken på varje produktgrupp per land och förväntningar per produktgrupp i varje land.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Eric Wallin, VD DIBS, 0703 29 77 74 eller eric.wallin@dibs.se

DIBS Payment Services är Nordens ledande oberoende leverantör av funktionella, säkra och innovativa betaltjänster för handel via Internet. DIBS hanterar dagligen mer än 13 000 kunders transaktioner och har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. DIBS är listat på First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser. Läs mer på www.dibs.se

DIBS Payment Services är Nordens ledande oberoende leverantör av funktionella, säkra och innovativa betaltjänster för handel via Internet. DIBS hanterar dagligen mer än 13 000 kunders transaktioner och har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. DIBS är listat på First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.

Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se