Pressrum

Följ Nets

Globework förändrar innehav i DIBS aktier

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:46 CET

Den 30 november sålde en insynsperson en mindre del av sitt aktieinnehav i
DIBS Payment Services AB. Medlemmar i ledningen och styrelsen är fortsatt
stora aktieägare i bolaget.

Styrelseledamot Mikael Konnerup har via sitt bolag Globework ApS sålt 300 000 aktier i DIBS och äger efter försäljningen 1 228 704 aktier vilket motsvarar en ägarandel om ca 13 %. Mikael Konnerup har via sitt Globework ApS varit aktiv ägare i DIBS i mer än 10 år. Globework ApS bedriver riskkapitalverksamhet och vill med
försäljningen bereda möjligheten att delta i nya riskkapital projekt.

DIBS har 9 484 000 aktier utestående som berättigar till en röst vardera. Efter denna transaktion äger insynspersoner, det vill säga medlemmar i styrelsen, ledningen och nyckelpersoner sammanlagt 1 607 712 aktier samt 24 000 optioner med rätt att teckna 96 000 aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Eric Wallin, VD, tel. 08-527 525 03 alternativt 0703 29 77 74 eller e-post: eric.wallin@dibs.se

DIBS Payment Services är Nordens ledande oberoende leverantör av funktionella, säkra och innovativa betaltjänster för handel via Internet. DIBS hanterar dagligen mer än 11 000 kunders transaktioner och har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. DIBS är listat på First North med HQ Bank som Certified Adviser.

Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se