Pressrum

Följ Nets

Kommuniké från DIBS Payment Services AB (publ) årsstämma

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2009 16:31 CEST

På årsstämman i DIBS Payment Services beslutades idag i enlighet med styrelsens förslag bland annat följande:

Till styrelseledamöter omvaldes ordföranden Mats Sundström och ledamöterna Henrik Aspén, Henning N. Jensen, Mikael Konnerup, Sven Mattsson och Eva Ogestadh.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning och beslutade att årets resultat balanseras i ny räkning.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Stämman fastställde arvodet för styrelsen till totalt 400 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete) samt att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade vidare att anta styrelsens förslag till valberedning inför årsstämman 2009.

Stockholm som ovan.
DIBS Payment Services AB (publ)

Styrelsen

VD Eric Wallins presentation finns tillgänglig på www.dibs.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Eric Wallin, VD, tel. 08-527 525 03 alternativt 0703 29 77 74 eller e-post: eric.wallin@dibs.se

DIBS Payment Services är Nordens ledande oberoende leverantör av funktionella, säkra och innovativa betaltjänster för handel via Internet. DIBS hanterar dagligen mer än 9 500 kunders transaktioner och har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. DIBS är listat på First North med HQ Bank som Certified Adviser.

Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se