Pressrum

Följ Nets

Nets lanserar Nordic Payment Report 2020 − ett år av förändring för den fysiska handeln

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2021 11:18 CEST

Coronapandemin förändrade förutsättningarna för fysisk handel radikalt under 2020. Många branscher i Norden upplevde som förväntat en negativ utveckling, och det noteras inga större skillnader för Sverige dvs en mindre lockdown-effekt. Den nedåtgående trenden för kontanter accelererade kraftigt i hela Norden och konsumenternas tro på ett kontantlöst samhälle stärktes något, samtidigt som kontaktlösa betalningar ökade kraftigt.

– 2020 var ett tufft år för den fysiska handeln. Restriktioner och social isolering på grund av pandemin slog hårt mot många branscher, och ändrade var konsumenterna spenderade liksom hur de gjorde sina inköp, säger Patrick Höijer, Sverigechef för Nets.

Nordic Payment Report är en statistikfylld rapport om betalningar och relaterade ämnen för handlare med fokus på den fysiska handeln. Nets mäter de nordiska konsumenternas handel- och betalmönster genom egen kortdata från betalningsterminalerna liksom en stor årlig undersökning bland konsumenter. Syftet är att dela med sig av kunskap och expertis.

Huvuddelarna i rapporten:

  • Nästan alla fysiska handelskategorier i Norden visade negativa tillväxtsiffror* för 2020. Livsmedelsbutiker hade däremot ett starkt år i de flesta länder och vissa underkategorier som säljer produkter för hemmet hade ett mycket bra år. Siffror för huvudkategorierna i Sverige:
  • Butiker: - 5,3 procent
  • Livsmedelsbutiker: - 0,4 procent
  • Restauranger och caféer: -27,4 procent
  • Transport: -10,3 procent
  • Tjänsteställen: -35,6 procent
  • Konsumenternas betalmönster – som normalt sätt förändras långsamt – utvecklades starkt under året. Kontanter accelererade sin nedåtgående trend och drygt var fjärde svensk konsument använder numera aldrig kontanter. Kontaktlösa betalningar ökade kraftigt i Sverige från cirka 40 till 60 procent av alla kortbetalningar, och mobilbetalningar ökade något.
  • Rapporten innehåller även information om hur konsumenternas syn på de olika betalvarumärkena förändrats, liksom olika autentiseringsmetoder, digitala kvitton och lojalitetsprogram.

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här, alternativt skicka ett mail till magre@nets.nu  https://info.nets.se/nordic-payment-report-2020

*Nets Spending Index
Nets Spending Index – det vill säga tillväxtdatan – är baserad på korttransaktioner i den fysiska handeln. Underlaget utgörs av en statistisk säkerställd metod med ett representativt urval av aktiva handlare och försäljningsställen under båda åren som jämförs. På så sätt påverkas inte datan av Nets egna prestation utan ger en god bild av årliga förändringar inom de olika handelskategorierna.

För mer information:
Patrick Höijer, Sverigechef Nets
phoij@nets.eu, 0709-60 36 79

Martin Ågren, presskontakt Sverige
magre@nets.eu, 0707-83 55 01 

Om Nets
På Nets ser vi enklare betallösningar som grunden för utveckling och tillväxt – både inom handeln och samhället. Nets-koncernen har över 4 000 medarbetare i ett antal länder i Europa och inkluderar nu DIBS, tyska Concardis och polska Dotpay/eCard. Vi hjälper hundratusentals företag och handlare samt hundratals finansinstitut att göra det enklare för sina kunder, samtidigt som vi levererar oöverträffad säkerhet och stabilitet. Att skapa en enklare morgondag är det som driver oss.

Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se