Pressrum

Följ Nets

Nytt rekord igen för svenska e-handelsmarknaden

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2017 13:00 CEST

Uppskattning av den svenska e-handelsmarknadens utveckling, per år och i miljarder kronor

Den svenska e-handelsmarknaden fortsätter att öka på alla fronter. I år omsätts totalt 109,5 miljarder kronor, en ökning med nio procent, eller nio miljarder, från ifjol. Trenden de senaste åren att svenskarna handlar allt mer på nätet och allt fler olika typer av varor och tjänster fortsätter, och potentialen är fortsatt mycket stor.

DIBS, ledande inom betalningar på nätet och en del av Nets, har mätt e-handelsmarknaden i sex år och det har varje år varit en stark tillväxt. Den totala svenska e-handelsmarknaden för 2017, det vill säga för kategorierna resor, varor och tjänster, omsätter totalt 109,5 miljarder kronor. Det är en tillväxt på nio procent jämfört med 2016, eller nio miljarder kronor.

– E-handeln i Sverige fortsätter att öka på alla fronter. Den totala omsättningen börjar bli lika stor som restaurangbranschen, och drivkrafterna är alltjämt förändrade konsumtionsmönster för köp av varor liksom att allt fler olika typer av tjänster numera köps eller betalas för på nätet. En fortsatt god ekonomi i Sverige bidrar självklart också, säger Daniel Larsson, vd för DIBS.

På fyra år har e-handelns omsättning ökat med 45 procent, eller hela 33 miljarder kronor, från drygt 75 miljarder kronor till nästan 110 miljarder i år. Varor köpta på nätet ökar starkt med drygt fem miljarder kronor, eller 14 procent jämfört med kategorin ifjol. Även köp och betalningar för tjänster på nätet ökar starkt, från 12 till 17 miljarder kronor. Två nya kategorier har dock adderats i undersökningen i år, försäkringar och välgörenhet. Resor som hade ett rekordår ifjol med 51 miljarder kronor minskar något till drygt 49 miljarder, men är alltjämt den klart största kategorin.

Uträkningen är baserad på den faktiska ökningen sedan föregående år hos tusentals svenska webbutiker som är anslutna till DIBS.

Uppgifterna kommer från DIBS årliga rapport Svensk E-handel, en statistikfylld rapport som ger en detaljerad bild av den svenska e-handeln och dess utveckling sedan 2006. Rapporten som lanseras i sin helhet i mitten av september är baserad på en undersökning av YouGov (med undantag från marknadssiffrorna) som genomfördes under det andra kvartalet 2017 och som bygger på intervjuer med drygt 2 000 internetanvändare i Sverige. Rapporten innehåller även data från DIBS egna databas baserat på transaktioner hos många tusentals anslutna webbutiker, samt kunskap från DIBS e-handelsexperter.

För mer information:
Daniel Larsson, vd för DIBS
daniel.larsson@dibs.se, 0736-40 42 11

Om DIBS Payment Services
DIBS, ledande inom betalningar på nätet och en del av Nets, har det bredaste utbudet av enkla och säkra betalningslösningar på nätet i Norden. Företaget startade 1998 som pionjärer inom betalningar på nätet och var först med att nå 2 miljarder transaktioner. Idag har man fler än 15 000 nätbutiker i Norden som kunder med ett årligt försäljningsvärde på över 150 miljarder kronor. Varje år väljer tusentals nya nätbutiker DIBS lösning. DIBS drygt 100 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge arbetar för att göra det enkelt att ta betalt på nätet.

Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se