Pressrum

Följ Nets

Ökad julhandel i Sverige − och mest på nätet

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2016 11:16 CET

Att många svenskar har det bättre ekonomiskt än på många år syns tydligt i den första delen av julhandeln. Likaså att julhandeln hittills stärkts mest av e-handel. Sedan den officiella starten med readagen Black Friday och fram till mindre kända Green Monday så har julhandeln i butiker ökat med drygt 5 procent och på nätet med drygt 20 procent i omsättning. Det visar statistik från betalföretaget Nets i Sverige för handel i butiker* och från koncernbolaget DIBS i Sverige för handel på nätet**.

DIBS, ledande inom betalningar på nätet, har tillsammans med moderbolaget och betalkoncernen Nets undersökt hur julhandeln i Sverige har sett ut hittills, från den officiella starten med Black Friday 25 november fram till "Green Monday" 12 december. Det är tydligt att många svenskar har det bra ekonomiskt liksom att e-handeln har växt klart mest hittills, med fyra gånger så stor procentuell tillväxt som handeln i fysiska butiker: en ökning med 20 respektive 5 procent i omsättning jämfört med motsvarande period ifjol. Det kan tilläggas att den riktiga julhandeln i butiker startar först denna vecka, och förväntas att accelerera från och med nu.

Handeln på nätet ökar klart mest
E-handeln i Sverige under julperioden hittills ökade drygt 20 procent i omsättning och 41 procent i antalet transaktioner jämfört med motsvarande period ifjol. Genomsnittsköpet minskade dock något: 519 kronor i år jämfört med 694 kronor ifjol. Det avspeglar det ökade fokuset på rabatter under Black Friday och kan på sikt bli en fara för lönsamheten för webbutikerna under den viktiga försäljningsperioden som julhandeln är. Sifforna kommer från mätningar hos de många tusentals webbutiker i Sverige som använder DIBS för sina betalningar på nätet, och är normaliserade för att ge en korrekt bild.

– Julhandeln på nätet ökar kraftigt och vi handlar fler gånger men för lägre belopp per gång. Detta då e-handel numera är en så naturlig del av konsumenternas köpbeteende och man köper ofta enstaka varor, men även eftersom mycket av julhandeln på nätet drivs av kampanjerbjudande och konsumenten köper varan där hen får det bästa erbjudandet. Att julhandeln också startar tidigare på nätet kan innebära att trycket i slutskedet minskar, vilket ökar chanserna för att alla konsumenter ska få sina paket i tid, säger Daniel Larsson, ‎vice vd på DIBS.

Black Friday har för första gången varit den riktiga starten för e-handeln i Sverige. E-handeln under denna dag var rekordstor med en ökning 59 procent i omsättning hos svenska webbutiker.

Cyber Monday, en mindre känd e-handelsdag som är måndagen efter Black Friday, ökade med drygt 12 procent i omsättning och 29 procent i transaktioner.

Green Monday som var i måndags och som traditionellt är den bästa försäljningsdagen under julen för fysiska butiker ökade också, med drygt 15 procent i omsättning och 35 procent i transaktioner.

Handeln i fysiska butiker ökar måttligt
Handeln i svenska butiker under julperioden hittills ökade med drygt 5 procent i kortomsättning och 7 procent i transaktioner jämfört med motsvarande period ifjol. Genomsnittsköpet minskade även här något: 377 kronor i år jämfört med 385 kronor ifjol. Sifforna kommer från mätningar hos de många tusentals handlare i Sverige som använder Nets tjänster för köp i fysiska butiker, och är normaliserade för att ge en korrekt bild.

– Julhandeln i butiker ökar något hittills men det är först nu från denna vecka som den riktiga handeln i butiker sätter igång. Det blir spännande att se facit som är fram till och med julafton, eftersom många fortfarande handlar i butiker ända in i kaklet medan e-handeln "dör ut" snart på grund av att hinna få leveransen. Datan tycks även visa att mindre kända readagar som Cyber Monday och Green Monday tar handel från fysiska butiker, en transformering som vi ser för första gången i år. Men vi ska nog inte dra alltför stora slutsatser av detta än, säger Patrick Höijer, vice vd på Nets i Sverige.

Black Friday som satte e-handelsrekord ökade även i fysiska butiker med 12 procent i kortomsättning och 9 procent i transaktioner jämfört med ifjol.

Den mer renodlade e-handelsdagen Cyber Monday tycks ha tagit från handeln i fysiska butiker då kortomsättningen minskade med drygt 5 procent och drygt 7 procent i transaktioner under denna dag.

Likaså gäller för Green Monday som traditionellt är den bästa försäljningsdagen under julen för handel i fysiska butiker, där kortomsättningen minskade med drygt 11 procent och 9 procent i transaktioner.

*DIBS data är baserad på faktiska transaktioner, dvs köp, och omsättning hos tusentals svenska webbutiker som är anslutna till DIBS. Man använder ett bra och representativt urval för att kunna jämföra mot föregående år. DIBS har totalt sett överlägset flest transaktioner dvs faktiska köp i både Sverige och Norden.

**Nets data kommer från mätningar hos de många tusentals handlare i Sverige som använder Nets tjänster för kortköp i fysiska butiker, och är normaliserade för att ge en korrekt bild.

För mer information:
Daniel Larsson, SVP DIBS Commercial
daniel.larsson@dibs.se, 0736-40 42 11

Patrick Höijer, vice vd på Nets i Sverige
phoij@nets.eu , 0709-60 36 79

Om DIBS Payment Services
DIBS, ledande inom betalningar på nätet och en del av Nets, har det bredaste utbudet av enkla och säkra betalningslösningar på nätet i Norden. Företaget startade 1998 som pionjärer inom betalningar på nätet och var först med att nå 2 miljarder transaktioner. Idag har man fler än 15 000 nätbutiker i Norden som kunder med ett årligt försäljningsvärde på över 150 miljarder kronor. Varje år väljer tusentals nya nätbutiker DIBS lösning. DIBS drygt 100 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge arbetar för att göra det enkelt att ta betalt på nätet.

Om Nets
Nets är ett av norra Europas ledande företag inom betalningar, informationsspridning och digitala säkerhetslösningar - med en av de mest omfattande och innovativa produktportföljerna i Europa. Vår ambition är att bli en ännu starkare partner för våra kunder genom att stödja deras verksamhet - både nationellt och internationellt. Vårt mål är att göra det säkrare och lättare att hantera både ekonomiska och informativa värden. Nets sysselsätter mer än 2 700 medarbetare, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och affärscentra i Oslo, Stockholm, Helsingfors och Tallinn.

Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se