Pressrum

Följ Nets

Svenskarna och välgörenhet på nätet − kvinnor givmildast och mobilen numera viktig

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2017 09:00 CET

Att skänka pengar på nätet har liksom e-handeln utvecklats starkt de senaste åren. Nästan en femtedel av svenskarna har skänkt pengar via nätet främst kvinnor och mobila enheter är nästan lika viktiga som datorn. Barnrättsorganisationen Maskrosbarn och betalexperten DIBS berättar varför det är viktigt med en bra lösning för att kunna ta emot välgörenhet via nätet, i synnerhet under juletider

DIBS, ledande inom betalningar på nätet och en del av Nets, mäter e-handelsmarknaden varje år genom att intervjua 2 000 svenskar och analysera data från tusentals anslutna webbutiker i Sverige. Nytt för i år är att även fråga svenskarna om välgörenhet på nätet, och nästan en femtedel (18 %) av svenskarna har skänkt pengar på nätet. Man använder oftast sin dator för att skänka pengar (63 %), följt av sin mobiltelefon (41 %) och surfplatta (14 %). Mobila enheter är således i princip lika viktiga som datorn.

– Välgörenhetsorganisationer som vill samla in pengar från människor har samma utmaningar som vanliga e-handlare, man förväntar sig ett enkelt flöde utan hinder. Kanske är detta ännu viktigare för välgörenhet eftersom det ofta är ett givartillfälle som uppstår oplanerat i stunden då förväntningarna är ännu högre att det ska gå enkelt och snabbt, säger Patrik Müller, e-handelsexpert på DIBS.

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn, en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som stödjer ungdomar i utsatta livssituationer, har i många år haft lösningar för att kunna ta emot pengar digitalt. Lösningen är också mobilanpassad vilket är viktigt eftersom många ser budskap från organisationen på mobilen och kanske vill skänka en gåva direkt. Andelen som skänks via mobilen har också ökat stadigt under de senaste åren. Under juletider är medvetenheten och viljan till välgörenhet som störst och det gäller att både synas och höras, liksom att sedan kunna erbjuda möjligheter att skänka pengar snabbt och enkelt.

– Det är viktigt att erbjuda givaren olika och enkla möjligheter att stötta oss. Det är givetvis viktigt att det även ska fungera smidigt och är så få klick som möjligt så vi inte tappar givaren på vägen. Vi är en organisation i utveckling, där alla bidrag stora som små är viktiga för oss och därför är det av yttersta vikt att systemet kring donationer fungerar på bästa sätt, säger Alexander Rosenberg, samarbetsansvarig på Maskrosbarn.

DIBS undersökning visar att det främst är kvinnor som skänker pengar på nätet, 21 procent jämfört med endast 15 procent av männen. De allra äldsta skänker i högst utsträckning, 27 procent. Minst skänker åldersgrupperna 25-34 år och 45-54 år med 15 procent. Nästan samtliga som skänker pengar ger mellan 10 till 1000 kronor per tre månader. Kvinnor skänker mer i genomsnitt men dubbelt så många män än kvinnor skänker högre belopp mellan 1000 och 5000 kronor. Snittet är omkring 150 kronor i månaden, där de allra yngsta skänker hälften så mycket medan de allra äldsta skänker nästan dubbelt så mycket. Det är heller i princip inga regionala skillnader eller mellan inkomstgrupper, med undantag från dem som tjänar mindre än 300 000 kronor om året. Dessa skänker dock endast i något mindre utsträckning än övriga.

Här kan man se Maskrosbarns lösning för att stödja via nätet: http://vuxen.maskrosbarn.org/stod-oss/

För mer information:
Patrik Müller, E-handelsexpert på DIBS
patrik.muller@dibs.se, 0709-37 04 20

Alexander Rosenberg, samarbetsansvarig Maskrosbarn
alexander@maskrosbarn.org, 0707-76 62 84

Om Maskrosbarn
Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Verksamheten innefattar bl.a. helg- och lovläger, ungdomsgård, internetstöd och ett coachprogram samt föreläsningar och olika tjänster för offentlig sektor.

Om DIBS Payment Services
DIBS, ledande inom betalningar på nätet och en del av Nets, har det bredaste utbudet av enkla och säkra betalningslösningar på nätet i Norden. Företaget startade 1998 som pionjärer inom betalningar på nätet och var först med att nå 2 miljarder transaktioner. Idag har man fler än 15 000 nätbutiker i Norden som kunder med ett årligt försäljningsvärde på över 150 miljarder kronor. Varje år väljer tusentals nya nätbutiker DIBS lösning. DIBS drygt 100 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge arbetar för att göra det enkelt att ta betalt på nätet.

Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se