Pressrum

Följ Nets

Valberedning presenterar förslag till styrelse

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2010 12:53 CEST

Valberedningen i DIBS Payment Services AB (publ) föreslår att årsstämman omväljer styrelseledamöterna Henning N. Jensen, Sven Mattsson och Eva Ogestadh, samt nyväljer Katarina Bonde och Christoffer Häggblom till styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Katarina Bonde väljs till styrelsens ordförande.
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande.
Punkt 8 Att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (utan suppleanter) för tiden intill nästa årsstämma samt att antalet revisorer ska uppgå till en (utan suppleanter) för tiden till slutet av den årsstämma som infaller det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
Punkt 9 Att arvoden ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Valberedningens förslag till styrelsesammansättning innebär att det totala arvodet blir 900 000 kronor. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 10 Att omvälja styrelseledamöterna Eva Ogestadh, Sven Mattsson och Henning N. Jensen samt nyvälja Katarina Bonde och Christoffer Häggblom till styrelseledamöter. Upplyses att Mats Sundström, Henrik Aspén och Mikael Konnerup avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare nyval av Katarina Bonde som styrelsens ordförande. Om Katarina Bondes uppdrag som styrelseordförande skulle upphöra i förtid föreslås att styrelsen ska välja ordförande inom sig för tiden intill nästa årsstämma.
Katarina Bonde
Född 1958. Föreslagen styrelseledamot och styrelseordförande.
Katarina Bonde har en Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har även studerat ekonomi vid Stockholms Universitet. Katarina Bonde har en lång internationell karriär som ledare för snabbväxande programvaruföretag i USA och Sverige. Hon arbetar nu med både noterade och onoterade bolag med internationell verksamhet och har gedigen erfarenhet inom bolagsstyrning och M & A. Katarina Bonde är styrelseordförande i Aptilo Networks AB och i Propellerhead Software AB, liksom styrelseledamot i LBi International AB, Micronic Mydata AB, eBuilder AB, Sjätte AP-fonden och Kungliga Operan AB.
Katarina Bonde är oberoende i förehållande till bolaget och bolagsledningen, respektive större aktieägare. Innehav i DIBS: Inget innehav.
Christoffer Häggblom
Född 1981. Föreslagen styrelseledamot.
Christoffer Häggblom har en Master of Science från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Christoffer Häggblom har omfattande erfarenhet från Internet- och e-handelsrelaterade bolag. Christoffer Häggblom är verksam som VD och styrelseledamot i Rite Internet Ventures AB samt i Rite Internet Ventures II AB. Han är även styrelseordförande i bl.a. Verkkokauppa.com Oy, Nebula Oy, Eirikuva Digital Image Oyj och Klikkicom Oym, samt styrelseledamot i bl.a. Simstore International AB, 24 Media Network AB och Frank Dandy AB.
Innehav i DIBS: Inget innehav.

För mer information och fullständiga handlingar inför årsstämman se www.dibs.se.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Eric Wallin, VD DIBS, tel. 08-527 525 03 alternativt 0703 29 77 74 eller e-post: eric.wallin@dibs.se

Om DIBS
DIBS Payment Services är Nordens ledande oberoende leverantör av funktionella, säkra och innovativa betaltjänster för handel via Internet. DIBS hanterar dagligen mer än 12 000 kunders transaktioner och har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. DIBS är listat på First North med HQ Bank som Certified Adviser. Läs mer på www.dibs.se

Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se